RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz związanych z tym zmian w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy poniżej przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zaznaczany, że szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się Polityce bezpieczeństwa dostępnej TUTAJ.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest John Borrell prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wine Express Limited John Borrell z siedzibą w Sitnej Górze 10, 83-300 Kartuzy (dalej Wine Express).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane ?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celach:
a) Prowadzenia kont Użytkowników na Witrynie.
b) Zawarcia i wykonania umów zawieranych z Wine Express John Borrell oraz do realizacji zamówień.
c) W celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.
d) Marketingu bezpośredniego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Wine Express John Borrell, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnych dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub księgowych.

Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Wine Express John Borrell danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień, tj. prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym. Staramy się reagować na wszystkie uwagi i sugestie z Państwa strony. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Jak można się z nimi skontaktować?

Z Wine Express można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: orders@wine-express.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, zawsze istnieje możliwość skierowania korespondencji na adres Wine Express Limited John Borrell, Sitna Góra 10, 83-300 Kartuzy

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Wine Express John Borrell zawarte zostały w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej TUTAJ.

Z poważaniem
John Borrell
Wine Express Limited